در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  گزارش نشست الگوی «حفظ وحدت اسلامی در مراسم دینی»

وظیفه منبری، تقویت عقاید شیعه همراه تقویت روابط مسلمین
  گزارش نشست الگوی «حفظ وحدت اسلامی در مراسم دینی»

  وظیفه منبری، تقویت عقاید شیعه همراه تقویت روابط مسلمین

  همانطور که علما و منبری های ما باید عقاید بچه شیعه ها را تقویت کنند، باید در ایجاد روابط اسلامی بین شیعه و سنی هم توجه داشته و هردو را باهم انجام دهند.

  مهم,اندیشه تقریب |

  نقدی بر گفتمان «وحدت اسلامی» در رمان «رویای نیمه شب»

  نقدی بر گفتمان «وحدت اسلامی» در رمان «رویای نیمه شب»

  در بسیاری از تبلیغات، کتاب رؤیای نیمه شب رمانی بر اساس وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی معرفی شده است. اما .....محوریت داستان آن براساس غلبه اعتقادی شیعیان بر اهل‌سنت شکل گرفته و از این جهت طرح عنوان وحدت اسلامی برای موضوع این کتاب خود مخالف وحدت اسلامی است.

  برادری,برگزیده,معرفی کتاب |