در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در دیدار روحانیون سنّی از قم چه گذشت؟

در دیدار روحانیون سنّی از قم چه گذشت؟

برخی موتورسوارها که یکی شان هم در کسوت روحانی بود وقتی اینها را از لباس و چهره شان شناختند کلماتی ناروا نثار کردند! در عجب ماندم که چطور روایات اهل بیت علیهم السلام تعبیر می شود که آنگونه به مخاطبان خود خطاب و عتاب می کردند که: کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا! البته انصاف ...

برگزیده,خاطرات وحدت |