در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مطلب خواندنی رضا امیرخانی درباره کاروان سرزمین برادری

از کاروان صلح به کاروان برادری
مطلب خواندنی رضا امیرخانی درباره کاروان سرزمین برادری

از کاروان صلح به کاروان برادری

 اول: مهمانِ بلوچ سال ها پیش برای تحقیق "نفحات نفت" تصمیم گرفته بودم به بعضی از جزایر غیرمشهور خلیج فارس و دریای عمان سری بزنم تا مقایسه ای داشته باشم میان جزایر منطقه ی آزاد و باقی. رفتم به اسکله و با هم سر و فرزندم سوار قایقی شدیم که هنوز پنج نفر

اندیشه تقریب,برگزیده,خاطرات وحدت |

رفیق بلوچم هنوز نیامده ...

رفیق بلوچم هنوز نیامده ...

- با همین لباس همه جای عالم را گشته ام و هیچ کس از این لباس چیزی نگفته است... شنیده ام در تهران به این لباس حرمت نمی گذارند!

برگزیده,خاطرات وحدت |