در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  ایده های تقریبی ادبی

  ایده های تقریبی ادبی

  ابزار شعر و داستان ابزارهایی اند که گرچه در زمانه حاکمیت رسانه های تصویری کارکرد سابق خود را ندارند ولی هنوز هم فرهنگساز و موثر اند. گاهی زمزمه یک شعر در یک نسل می ماند و مفهومی را منتقل می نماید. در ذیل برخی اقدامات ادبی قابل انجام توسط سطوح مختلف هنرمندان عرضه شده است.

  سرویس نشریه,برادری,اقدامات مردمی |