در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
خاطراتی از روابط شیعه و سنی

 سوریه قبل و بعد از بحران
خاطراتی از روابط شیعه و سنی

سوریه قبل و بعد از بحران

در سوریه در مدارسی که کلا منهج سنی داشت درس می خواندیم و عصرها هم به حسینیه می رفتیم و عقاید شیعی خودمان را آزادانه می آموختیم و هیچ کدام مان هم سنی نشدیم! اتفاقا با عقاید آنطرف بهتر آشنا شدیم و حساسیت های او را بهتر شناختیم که در زندگی مشترک به ما کمک کرد که بهتر همدیگر را درک ...

برگزیده,خاطرات وحدت |