در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پایتخت وحدت ایران اسلامی

زاهدان
پایتخت وحدت ایران اسلامی

زاهدان

دبیر همایش روز زاهدان گفت: با توجه به اینکه از روزهای نخست تشکیل زاهدان تا کنون، اقوام و ملیت های متنوعی از قوم های بلوچ، سیستانی، هزاره، کرمانی، یزدی، خراسانی و حتی مردمانی از ملیت های دیگری نظیر هندی، افغان و پاکستانی در سازندگی آن نقش داشتند، می توان زاهدان را پایتخت وحدت ...

اقدامات مردمی |