در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
سیری در زندگانی و سیره امام موسی صدر

الگویی جاوید برای «روحانیت» و «طلبه ها»
سیری در زندگانی و سیره امام موسی صدر

الگویی جاوید برای «روحانیت» و «طلبه ها»

زنده «بودن یا نبودن» سیدموسی صدر، تغییری در الگو بودن او ندارد. او الگویی جاوید برای «روحانیت» و «طلبه ها»ست. زنده باشد و یا شهید؛ چیزی نباید از همت ما کم شود برای پیمودن راهی که او به دنباله روی از انبیای الهی در آن قدم گذاشته بود. زنده یا مرده؛ مسئله این است.

السابقون,سرویس نشریه |