در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شرکت اهل سنت ایران ىر مراسم اربعین

پیاده روی اهل سنت در اربعین پاسخی عملی به افراطیون شیعه و سنی است
  شرکت اهل سنت ایران ىر مراسم اربعین

  پیاده روی اهل سنت در اربعین پاسخی عملی به افراطیون شیعه و سنی است

  عملی که برادران اهل سنت انجام داده اند، ذیل مساله فقهی «شد رحال» و نیز مساله «زیارت قبور» قابل بررسی است. بخشی از اهل سنت قائل به حرمت شد رحال هستند که قابل انکار نیست ولی بخش مهمی از اهل سنت ایران و جهان خلاف این نظر را دارند.

  مهم,اقدامات مردمی |

  زیارت قبور مسلمین و جایگاه امام حسین(ع) در عقیده اهل سنت

اگر می توانی در دو عید مسلمین به زیارت قبور والدین خویش برو!
  زیارت قبور مسلمین و جایگاه امام حسین(ع) در عقیده اهل سنت

  اگر می توانی در دو عید مسلمین به زیارت قبور والدین خویش برو!

  نور محمد آخوند احمر از علمای اهل سنت: در عقیده اهل سنت و جماعت زیارت قبور مسلمین مستحب و سنت حسنه است و هر گونه سخنی که این گفته را نقض می کند بیان شود، با عقیده اهل سنت مغایرت دارد و خود پیامبر(ص) نیز به زیارت قبور مسلمین می رفتند.

  برگزیده,اقدامات مردمی,شخصیت ها |