در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نه شیعه نه سنی،

شیعه خمینی!
نه شیعه نه سنی،

شیعه خمینی!

گفت به ایران که بروی پیش خمینی هم می روی؟ گفتم آرزویش را دارم که بشود. گفت اگر پیش خمینی رفتی این پیغام مرا به او برسان: «الشعب المصری لیس شیعة و لا سنة، بل کلهم شیعتک! ملت مصر نه شیعه هستند و نه سنی. بلکه همه پیرو تو هستند!»

برادری,برگزیده,خاطرات وحدت,سرویس نشریه,شخصیت ها |