در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  بخشی از مقاله سید قطب درباره نهضت امام حسین(ع) با عنوان:

شهادت حسین(رض) پیروزی یا شکست؟
  بخشی از مقاله سید قطب درباره نهضت امام حسین(ع) با عنوان:

  شهادت حسین(رض) پیروزی یا شکست؟

  آیا همچون شهادتی پیروزی است یا شکست؟ به صورت ظاهر و با معیار کوچک انسان، این امر شکست به شمار می آید. ولی در اصل حقیقت و با معیار بزرگ الهی، پیروزی است.

  برگزیده,سیره اهل بیت(ع) |

  سید جمال و حرکتهای اسلامی معاصر

نگاه به درون خودآگاه و بازگشت به اسلام راستین
  سید جمال و حرکتهای اسلامی معاصر

  نگاه به درون خودآگاه و بازگشت به اسلام راستین

  در واقع اصولی ترین روش سید در این محور حساس و حیاتی، نگاه به درون خودآگاه و بازگشت به اسلام راستین، به دور از هرگونه خرافه گرایی و بدعت گزینی بود تا بتواند با احیای سنتهای صحیح سلف صالح، همگام با تقویت و نشر اصول اخلاقی و انسانی، به تشکیل یک جامعه مسلمان، به مفهوم واقعی کلمه، ...

  السابقون |