در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تاریخ استعمار انگلستان در شبه قاره هند و تاثیرات آن – قسمت دوم

غارت کشتی حجاج هندی توسط
تاریخ استعمار انگلستان در شبه قاره هند و تاثیرات آن – قسمت دوم

غارت کشتی حجاج هندی توسط "واسکودوگاما!

اروپایی ها اواخر قرن پانزدهم به هندوستان راه پیدا کردند. همان زمانی که آخرین حکومت مسلمین در اندلس را از پا درآوردند و به قول خودشان قاره آمریکا را «کشف» کردند، به هندوستان هم رسیدند. اول پرتغالی ها آمدند و در بعضی بنادر هند در تجارت شرکت کردند. طبق سبک تجارتی خود بعضی بندرگاه ...

برگزیده,جریان شناسی |

سیر شکل گیری جریان دیوبندیه در شبه قاره هند

تاریخ مسلمانان شبه قاره هند در پنج دوره
سیر شکل گیری جریان دیوبندیه در شبه قاره هند

تاریخ مسلمانان شبه قاره هند در پنج دوره

مقدمه تاریخ مسلمانان در شبه قاره هند به پنج دوره به شرح ذیل قابل تقسیم است: دوره اول: از ابتدای ورود اسلام تا دوران حاکمیت مغولها یا گورکانیان و در اوج آن، دوره اورنگ­زیب(1658-1707 م./1069-1119هجری) دوره دوم: از مرگ اورنگ­زیب تا جنگ پلاسی

خطوط,سرویس نشریه |