در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نمی گذاریم انگلیس برای مان مرجع بتراشد!

  نمی گذاریم انگلیس برای مان مرجع بتراشد!

   آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در گفتگو با مجله فرهنگ و علوم انسانی "عصر اندیشه" علل انحرافات جریان شیعی را تشریح کرد .سوال : امروزه ایدئولوژی اسلام ناب و تشیع انقلابی با آلترناتیوهایی مواجه شده است که عموماً به شکل هدایت شده ای عمل

  سرویس نشریه,برادری,برگزیده,شخصیت ها,پیشنهادها |