در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
خاطراتی از تاثیرات انقلاب اسلامی در پاکستان

خدا را قبول نداشت ولی امام خمینی را قبول داشت!
خاطراتی از تاثیرات انقلاب اسلامی در پاکستان

خدا را قبول نداشت ولی امام خمینی را قبول داشت!

دوست من تعریف می کرد که یک حرفی زدم که خیلی به بوگتی برخورد. بوگتی به من گفت اگر همان عمامه ای که روی سر امام خمینی هست روی سر تو نبود، می دادم سیاه و کبودت کنند! بوگتی خدا را قبول نداشت ولی امام خمینی را قبول داشت!

انقلاب جهانی,برگزیده |