در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  مرور بر نامه یا مکتوبی از امیر معصوم بیک!

دویست و پنجاه سال همزیستی مسالمت آمیز شیعیان و سنیان - بخش اول
  مرور بر نامه یا مکتوبی از امیر معصوم بیک!

  دویست و پنجاه سال همزیستی مسالمت آمیز شیعیان و سنیان - بخش اول

  این گزارش مربوط به فتنه ای مذهبی است که در سال 1202 در بخارا و خراسان پدید آمد... در آن سال امیر منغیتی، مکتوبی دو صفحه ای علیه شیعه نوشت و همان وقت عالمی شیعی جوابیه ای به او داد.این عالم شیعه ضمن پاسخ به سخنان بی ادبانه وی، با دقت و صداقت این حقیقت را توضیح می دهد.....

  برگزیده,وحدت در تاریخ,اندیشه تقریب |

  مهاجران را یاری کنید بدون اینکه سؤال کنید شیعه هستید یا سنی؟

  مهاجران را یاری کنید بدون اینکه سؤال کنید شیعه هستید یا سنی؟

  آیت‌الله سیستانی با اشاره به وضعیت عمومی عراق گفت: " نسبت به وضعیت عمومی کشور من شما را به حفظ وحدت عراق توصیه می‌کنم؛ از اینکه به دشمن برای تفرقه افکنی بین عراقی‌ها فرصت دهید برحذر باشید"

  برادری,برگزیده,اقدامات مردمی,شخصیت ها |