در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نظر علمای بزرگ شیعه درباره همسران پیامبر

احترام همسران پیامبر(ص) واجب است!
نظر علمای بزرگ شیعه درباره همسران پیامبر

احترام همسران پیامبر(ص) واجب است!

احترام به برخی همسران پیامبر که مبتلا به گناهان اجتماعی شده در نگاه شیعیانِ حرفه ای، گناهی نابخشودنی است و چنانچه کسی از آنان محترمانه یاد کند، جهنمی بوده و شیعه ی واقعی محسوب نمی شود...

اندیشه تقریب,مهم |

جایگاه «امهات مومنین» در شرع

جایگاه «امهات مومنین» در شرع

اینکه گفته می شود توصیف همسران پیامبر «ص» در این آیه به مادران مومنین تنها از جهت بیان حرمت ازدواج با آنها بود، نادرست است. زیرا که جایگاه آنها به منزله مادری است که ازدواج با او نادرست است. در رد این مطلب می توان به حرمت ازدواج همسران پیامبر (ص) اشاره کرد که به صورت واضح و روشن ...

اندیشه تقریب,برگزیده |