در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  پاسخ عبدالجلیل رازی به برخی مسائل اختلاف انگیز

رد دشمنی شیعه با اصحاب و ازواج پیامبر اکرم(ص)
  پاسخ عبدالجلیل رازی به برخی مسائل اختلاف انگیز

  رد دشمنی شیعه با اصحاب و ازواج پیامبر اکرم(ص)

  عبد الجلیل در جای دیگری نیز در برابر اتهام دشمنی با صحابه و تابعین تاکید میکند که: «شیعیت اصولیه بحمد الله بدین تهمت متهم نبوده اند و هر صحابه را و تابعین را - که خدای و رسول دوست داشته اند و قبول کرده اند - شیعت مرید باشند»

  برگزیده,وحدت در تاریخ |

  جزوه:

 وحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه اصولیه
  جزوه:

  وحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه اصولیه

  عبدالجلیل قزوینی رازی از علمای بزرگ اصولی شیعه است که نظرات جالب و قابل توجهی درباب وحدت اسلامی داشته است. ایشان در کتاب «النقض» خود که در پاسخ یکی از علمای اهل سنت نوشته شده به ...

  برادری,مهم,اقدامات مردمی,شخصیت ها |