در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کربلا یا کعبه!

افضل کدام است؟
کربلا یا کعبه!

افضل کدام است؟

قرآن می فرماید خداوند کعبه را فضیلت داده و زمین را از زیر آن گسترده است، و این روایات با آیات قران معارض است. قاعده در قبول روایت مخالف نبودن آن با قرآن است، و روایات زیادی هم بر این قاعده داریم.

اندیشه تقریب |