در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  بخشی از مقاله سید قطب درباره نهضت امام حسین(ع) با عنوان:

شهادت حسین(رض) پیروزی یا شکست؟
  بخشی از مقاله سید قطب درباره نهضت امام حسین(ع) با عنوان:

  شهادت حسین(رض) پیروزی یا شکست؟

  آیا همچون شهادتی پیروزی است یا شکست؟ به صورت ظاهر و با معیار کوچک انسان، این امر شکست به شمار می آید. ولی در اصل حقیقت و با معیار بزرگ الهی، پیروزی است.

  برگزیده,سیره اهل بیت(ع) |

  قیام عاشورا از زبان مولوی عبدالحمید

امام حسین نماد عدالت، آزادگی و حریت
  قیام عاشورا از زبان مولوی عبدالحمید

  امام حسین نماد عدالت، آزادگی و حریت

  ماجرای قیام امام حسین به همین نکته برمی گردد که ایشان در مقابل دین و امت مسلمه و در مقابل قربانی ها و فداکاری هایی که حضرت رسول و یاران و فرزندان آن حضرت انجام دادند، احساس مسوولیت کردند و در مقابل این دین که امانت است، احساس مسوولیت کردند و لذا به صحنه آمدند و تا آخر هم مقاومت ...

  برگزیده,شخصیت ها,سیره اهل بیت(ع) |