در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نگاهی به مسأله لعن-بخش دوم

میان دشنام و لعن تفاوتی نیست!
  نگاهی به مسأله لعن-بخش دوم

  میان دشنام و لعن تفاوتی نیست!

  روشن است که لعن نمادها و رهبرانی که دیگری آنان را تقدیس و احترام می کند، وی را وا می دارد، با نمادهایی که فرد لعنت کننده آنان را تقدیس می کند، به مقابله به مثل برخیزد. اگرچه این نمادها نمایانگر حق و درستی باشد و ارزش والایی داشته باشد و به همین دلیل، خداوند از دشنام دادن خدایان ...

  مهم,اندیشه تقریب |