در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
سنّی ای که بیش از شیعیان برای امام حسین «ع» کار می کرد

سنّی ای که بیش از شیعیان برای امام حسین «ع» کار می کرد

بعد از چند شب منبر، یک نفر آمد و پرسید شما می دانستید که ما اهل سنت در جلسه داریم؟ گفتم نه. اگر هم هست قدمش روی چشم. مجلس امام حسین «ع» شیعه و سنی ندارد. گفت من اهل سنت هستم. گفتم قدمت روی چشم. فرقی میان ما نیست و همه مهمان امام حسین «ع» هستیم. بیشترین کسی که در مجلس امام حسین «ع» کار ...

برادری,برگزیده,سرویس نشریه |

خاطرات حجت الاسلام نواب

راس الحسین نه، راس السیدناالحسین علیه السلام!
خاطرات حجت الاسلام نواب

راس الحسین نه، راس السیدناالحسین علیه السلام!

از یک شهروند معمولی اهل قاهره پرسیدم: «اینَ راس الحسین؟» گفت «راس سیدالحسین علیه السلام»! بعد آدرس را به من داد. من از خجالت آب شدم که منِ آخوند شیعه چقدر راحت اسم امام حسین «ع» را بدون «سید» و بدون «علیه السلام» به کار بردم و این سنّی شافعی چقدر روی احترام به امام حسین «ع» حساس ...

برگزیده,پیشنهادها,خاطرات وحدت |