در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نظر چند تن از صاحب نظران درباره 

 سقوط اخوان
نظر چند تن از صاحب نظران درباره

سقوط اخوان

سوالی که ذهن همگان را مشغول کرده این است که چرا دولت اخوان در مصر سقوط کرد. قطعا پاسخ صحیح به این سوال می تواند راه را بر بسیاری از اشتباهات آینده بسته و تجربه ای باشد برای ما و هرکس که خواهان حکومتی اسلامی است. برای پاسخ به این سوال به سراغ چندتن از صاحب نظران اهل سنت رفتیم.

خطوط,سرویس نشریه |

مشکلات اقتصادی مصر که اخوان را زمین زد!

مشکلات اقتصادی مصر که اخوان را زمین زد!

پس از انقلاب مردم مصر، مشکلات زیادی گریبان مردم این کشور را گرفت. مشکلاتی که بیشتر جنبه اقتصادی داشت. اما زمانی اهمیت این مشکلات اقتصادی بیشتر نمایان می شود که تاثیر آن بر سیاست های بین المللی دولت مرسی و پس از آن مرسی بدانیم. مهمترین دلیل دوری اخوان از رویکردهای آرمان گرایانه ...

خطوط,سرویس نشریه |

 اخوان، نزدیک ترین به انقلاب اسلامی 

اشتباه محاسباتی اخوان
 اخوان، نزدیک ترین به انقلاب اسلامی

اشتباه محاسباتی اخوان

آنان که مبانی فکری اخوان المسلمین مصر را خوانده اند می دانند که از نزدیک ترین جریانات فکری در جهان اهل سنت به فکر انقلاب اسلامی همین فکر اخوانی است. اخوان المسلمین مصر که بدست حسن البناء از سال 1928 میلادی کار خود را آغاز کرد بر بسیاری از جریانات فکری جهان نیز مؤثر افتاد که ...

خطوط,سرویس نشریه |

چند ماه از بعد از وقوع کودتای نظامی در مصر

وای از تحلیلگران بی تقوا و سیاست زده!
چند ماه از بعد از وقوع کودتای نظامی در مصر

وای از تحلیلگران بی تقوا و سیاست زده!

پس از گذشت چند ماه از وقوع کودتای نظامی در مصر، امروز بدترین شرایط از نظر حقوق بشر در مصر حکمفرما شده است و جای بسی تاسف است که شاهد سکوت دولتمردان و دستگاه دیپلماسی نسبت به این اتفاقات هستیم.

جهان نما |

گزارش تفصیلی «اخوت» از یک انقلاب به سرقت رفته؛

مصر رودرروی تکرار تاریخ!
گزارش تفصیلی «اخوت» از یک انقلاب به سرقت رفته؛

مصر رودرروی تکرار تاریخ!

 «ام الدنیا»، «سرزمین فراعنه»، «قوی ترین جامعه مدنی جهان عرب» و «مهد جنبش های اسلام گرا» هرکدام از این ها می تواند تشریح کننده یک وجه از وجوه مختلف فرهنگ و رویکردهای سیاسی مردم مصر باشد. اما هیچ کدام به تنهایی نشان گر همه مصر نیست.

خطوط,سرویس نشریه |

رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند 

دیکتاتوری ارتش قانونی شد!
رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند

دیکتاتوری ارتش قانونی شد!

رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند و صرفا عرصه را برای مخالفان تنگ تر کرده است. این قانون، راه را برای ژنرال سیسی که با کمک کودتا حکومت انتخابی مردم را سرنگون کرد بازتر می کند.

خطوط,سرویس نشریه |