در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ماجراهای یک عمل وحدتی!

سنی ای که اسمش «سیدعلی خمینی» بود!
ماجراهای یک عمل وحدتی!

سنی ای که اسمش «سیدعلی خمینی» بود!

گفت اسم من «سید علی خمینی» است! از او پرسیدم دلیلش چیست؟ گفت پدرم هم امام علی را خیلی دوست داشته و هم امام خمینی را، بخاطر همین اسم من را گذاشته «سیدعلی خمینی»! جالب این که این بنده خدا اهل سنت بود! بعد یک خانمی آمد که اسمش «بهشت زهرا» بود! دلیل این هم این بود که به امام خیلی علاقه ...

برادری,برگزیده,خاطرات وحدت |