در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حتی مسیحیان و سلفی ها هم شیخ زکزاکی را دوست دارند!

حتی مسیحیان و سلفی ها هم شیخ زکزاکی را دوست دارند!

وقتی که پسرهای ایشان شهید شدند و من بفاصله چند روز به ملاقات ایشان رفتم دیدم همه اشخاص به دیدارشان می آمدند؛ حتی سلفی ها و حتی مسیحیان و نمایندگان دولت همه برای تسلیت گفتن می آمدند. واقعا محبوبیت ایشان خیلی زیاد است چرا که مردم در عمل دیده اند که ایشان چه می کند.

مهم,انقلاب جهانی |

انقلاب توسط خمینی را تمسخر می کردیم! (قسمت دوم)

توانستیم ماهیت انقلاب ایران را به کل جهان خوب معرفی کنیم
انقلاب توسط خمینی را تمسخر می کردیم! (قسمت دوم)

توانستیم ماهیت انقلاب ایران را به کل جهان خوب معرفی کنیم

بعضی جاها حرکت فقط یک حرکت شیعی نشان داده شد و بعضی از این مسئله سوء استفاده کردند تا موج انقلاب را تضعیف کنند. حتی عده ای شیعیان ضد انقلاب آمدند و سعی در بهره برداری از انقلاب به نفع خود داشتند. واقعا نتوانستیم ماهیت انقلاب ایران را نه تنها به اهل تسنن بلکه به کل جهان خوب معرفی ...

سرویس نشریه,برگزیده,انقلاب جهانی |

انقلاب توسط خمینی را تمسخر می کردیم! (قسمت اول)

 شاه باید برود
انقلاب توسط خمینی را تمسخر می کردیم! (قسمت اول)

شاه باید برود

می گفت با تعصب نمی توان برای حقوق بشر کاری کرد، اگر قاتل حضرت علی (ع) حق دارد پس هر کسی در این دنیا حق خواهد داشت. می خواهد وهابی باشد، سنی، کافر و ... مهم انسان بودن اوست.

سرویس نشریه,برگزیده,انقلاب جهانی |