در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
سیری در اندیشه و عمل سیاسی 

نجم الدین اربکان
سیری در اندیشه و عمل سیاسی

نجم الدین اربکان

مبارزه ما اسلام است. غایت آمالمان نیز کسب رضای الهی است. هدف مان تحکم نظام حق است. آرزویمان سعادت تمام بشریت است. راهمان جهاد است. شیوه مان اقناع است. معتقدیم که تنها راه نجات بشریت اسلام است. اسلام نیز چیزی جز ساختاری الهی نیست. و از این روی کامل است بی آن که نقصان و کاستی ای در آن ...

خطوط,سرویس نشریه |

اربکان و عمری که برای وحدت اسلامی صرف شد

اربکان و عمری که برای وحدت اسلامی صرف شد

اگر بخواهیم مرحوم اربکان را از دیدگاه تلاش هایی که برای تحقق وحدت اسلامی انجام داد در یک جمله معرفی اش کنیم باید گفت: او بنده ای مجاهد بود که تمام عمر خود را برای تحقق وحدت اسلامی وقف کرد.

برادری,سرویس نشریه |