در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی علل همگرایی و ناهمگرایی دو مذهب شافعی و حنفی با شیعة امامیه

بررسی علل همگرایی و ناهمگرایی دو مذهب شافعی و حنفی با شیعة امامیه

با وجود آن که دو مذهب حنفی و مالکی از نظر مبانی و روش استنباط احکام و همچنین احکام فقهی به شیعة امامیه نزدیکتر می باشند، اما در اذهان و افکار عمومی جامعة ما، معمولاً شافعی مذهب ها را به شیعة امامیه نزدیکتر می دانند

برگزیده,جریان شناسی,وحدت در تاریخ |

نگاهی به کتاب «سیمای حسنین (رض) از منظر اهل سنت» 

سیره حسنین، الگوی امروز تمام مسلمین
نگاهی به کتاب «سیمای حسنین (رض) از منظر اهل سنت»

سیره حسنین، الگوی امروز تمام مسلمین

سیره و زندگانی حسنین (رض) با توجه به تغییر شرایط اجتماعی زمان آن دو بزرگوار می تواند امروز بهترین الگو برای امت اسلامی باشد چون امروز بیش از هر زمانی جهان اسلام نیازمند رهبرانی مجاهد چون حسین (رض) و رهبرانی مصلح چون حسن (رض) می باشد تا در مسیر اصلاح جامعه با اقتدا به اقدام صلح ...

برادری,سرویس نشریه,معرفی کتاب |

گزارشی از کتاب «سیمای علی (رض) از منظر اهل سنت»

گزارشی از کتاب «سیمای علی (رض) از منظر اهل سنت»

هواداری از خاندان علوی در گذشته منحصر به فقاهت شیعه نبوده است، بلکه خیلی از فقهای به نام و مشهور اهل سنت به هواداری از خاندان علوی در مقابل بنی امیه و بنی عباس برخاسته اند و جدایی بین مسلمانان شیعه و سنی آنقدر نبود که بعدها در زمان صفویه و عثمانی بوجود آمد. غرض عمده از تالیف این ...

برادری,سرویس نشریه,معرفی کتاب |