در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  تجربه و الگوی تجمع دانشمندان مسلمان در لبنان - بخش اول

نقش علما در حرکت های اسلامی لبنان
  تجربه و الگوی تجمع دانشمندان مسلمان در لبنان - بخش اول

  نقش علما در حرکت های اسلامی لبنان

  بعد از معارضه قوی علما برای تشکیل نهادی موافق مرزهای مرسوم که باعث تقسیم سوریه شد، دولت بزرگ لبنان برای هماهنگ کردن وجود اسلامی در مقابل مسیحیان و یهود شکل گرفت، همانطور که سنی، شیعه، دروزی، علوی و اسماعیلیه می خواستند

  برگزیده,جریان شناسی,وحدت در تاریخ |