در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  جمهوری اسلامی ایران، آزمایشگاه اسلام

سخنرانی
  جمهوری اسلامی ایران، آزمایشگاه اسلام

  سخنرانی "کلیم صدیقی" در نخستین کنفرانس اندیشه اسلامی-تهران

  من عقیده دارم برای اولین بار در ایران یک آزمایشگاه برای اسلام بوجود آمده که درآن ما مسلمانان میتوانیم فرضیه هائی در مورد حل مشکلات خود ارائه دهیم و آن را در این آزمایشگاه که جمهوری اسلامی ایران است بر طبق موازین اسلام مورد آزمایش قرار دهیم.

  مهم,انقلاب جهانی,شخصیت ها |

  برای او که فدایی خمینی بود!

  برای او که فدایی خمینی بود!

  کلیم صدیقی علیرغم خدمات بی شائبه اش به اسلام و انقلاب اسلامی نزد ما چهره ای ناشناخته است و این مسئله ای به شدت تاسف آور و دردناک است.

  سرویس نشریه,برگزیده,السابقون |

  گفتاری از دکتر کلیم صدیقی، تفرقه نتیجه تاریخ است نه اسلام!

  گفتاری از دکتر کلیم صدیقی، تفرقه نتیجه تاریخ است نه اسلام!

  اکنون زمان آن فرارسیده است تا در جهت ادغام مجدد جوامع اسلامى و از میان برداشتن مرزهاى مصنوعى و حکومتهاى وابسته در جهان اسلام وارد عمل شویم. پیروزى کذایى غرب بر اسلام در قرن بیستم در عمل به پایان عمر خود رسیده است.

  سرویس نشریه,السابقون |

  نگاهی به اندیشه های کلیم صدیقی درباره انقلاب اسلامی

انقلاب را شروع حرکتی برای «حکومت الله» میدانست
  نگاهی به اندیشه های کلیم صدیقی درباره انقلاب اسلامی

  انقلاب را شروع حرکتی برای «حکومت الله» میدانست

  با ظهور انقلاب، اهمیت و ضرورت فوریِ قسمت اعظم فعالیت های آکادمیک من از میان رفت. پی بردم که پیچیدگی واقعیت انقلاب به حدی است که دنیای خارج از ایران قادر به درک آن نیست...

  سرویس نشریه,انقلاب جهانی |

  «مسائل نهضت های اسلامی»، کتابی برای شناخت راه

  «مسائل نهضت های اسلامی»، کتابی برای شناخت راه

  در فصل سوم مرحوم صدیقی بحثی تئوریک درباره علوم سیاسی موجود مطرح کرده و می گوید علوم سیاسی حاضر، علمی است که منافع غرب را دنبال می کند و ما برای تحقق تمدن اسلامی ناگزیر از تاسیس علمی جدید در حوزه سیاست هستیم.

  سرویس نشریه,السابقون |

  کلیم صدیقی از هند تا انگلستان

  کلیم صدیقی از هند تا انگلستان

  او برای این منظور سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت می کرد. بوجود آمدن انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی برای او مانند رویایی بود که به حقیقت پیوست. او انتظار داشت که این رویایی باشد که سالها پس از مرگش به تحقق بپیوندد.

  سرویس نشریه,السابقون |

  نگاهی به پارلمان مسلمانان بریتانیا

  نگاهی به پارلمان مسلمانان بریتانیا

  همانطور که مؤسس این نهاد دکتر کلیم صدیقی در نظر داشت، پارلمان حرکت تازه ای در نظام سیاسی مسلمانانی است که در اقلیت قرار دارند و با تمام مشکلات اقلیتها روبرو هستند

  سرویس نشریه,السابقون |

  اسلام هراسی آخرین ایدئولوژی نژادپرستانه محترم در غرب!

  اسلام هراسی آخرین ایدئولوژی نژادپرستانه محترم در غرب!

  اخیرا یک همه پرسی در میان مسلمانان در 114 کشور در جهان انجام شده است که نشان می دهد 67 درصد از مسلمانان وحدت میان مسلمانان را خواستار هستند. 67 درصد عدد بسیار بالایی است. این یعنی اکثریت غالبی از مسلمانان جهان خواهان وحدت هستند. اقلیتی وجود دارند که تفرقه ی میان مسلمانان را می ...

  سرویس نشریه,برادری,برگزیده,جریان شناسی,اندیشه تقریب,جهان نما |