در حال بارگذاری ...

از اول انقلاب ده ها نفر مثل شهید شوشتری به سیستان و بلوچستان آمدند و رفتند. همه هم حرف از وحدت و برادری زدند. اما فقط او بود که «شوشتری» شد و نماد وحدت. بررسی اینکه چرا شهید شوشتری موفق بود و چرا شیعه و سنی و بلوچ و سیستانی روی اسمش قسم می خورند، در سیاستگذاری های ما به شدت راهگشاست. مجله الکترونیکی اخوت برای پاسخ به این سوال مهم پرونده ای را تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:
نظرات کاربران